Bảng giá

Giải pháp quản lý quảng cáo bán hàng Shopee toàn diện
STARTUP
1.499.000VNĐ
3 tháng
PROFESSIONAL
2.899.000VNĐ
6 tháng
VIP
5.699.000VNĐ
12 tháng